Aktuálně

Komňa Komenskému 25. a 26. 3. 2022

Páteční odpoledne pokračovalo v zasedací místnosti OÚ, kde je od 23. 2. do 11. 4. 2022 instalována putovní výstava o Janu Amosi Komenském, která byla připravena pro Naarden v březnu 2018, s názvem „Jak chtěl změnit svět“. Program žáků na téma Svět v obrazech, spolu s dramatizací tohoto díla Učitele národů a s hudebně pěveckým doprovodem pokračoval přednáškou Mgr. Karla Hanzy Ph.D., o Komenském a jeho Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské. Občané si mohli prohlédnout výstavu historických i současných knih Komenského, o Komenském a Jednotě bratrské.

Sobotní program byl podtržen návštěvou ministra školství Mgr. Petra Gazdíka, který spolu se zástupci obce rozsvítil světlo a všichni uctili moravského velikána u jeho sochy. Následovala prezentace Komenského děl v podání studentek z Komně a poté zazněl program mimořádně dramaturgicky koncipovaný a nastudovaný k této významné příležitosti pedagogy ZUŠ Františka Sušila v Rousínově - ředitelkou Hanou Jánskou, MBA, MgA. Radkem Dočkalem a MgA. Pavlem Slivkou. Poslechli jsme si vybrané lidové písně z Uh. Brodu, Nivnice a Komni ze Sušilovy sbírky Moravských národních písní v podání dětského sboru a instrumentálního ansámblu umělecké školy, prokládaný barokními skladbami pro flétny a varhany. Dokonce zazněla i autorská skladba Radka Dočkala zkomponovaná právě pro Jana Amose. Na závěr programu byla promítnuta zvětšenina Komenského mapy Moravy z r. 1627, kterou si jako klenot nechalo zhotovit a umístit ve své umělecké škole vedení rousínovské ZUŠ. Nepopsatelná atmosféra plná krásných emocí pokračovala v neformálním sdílení napříč generacemi i společenským postavením všech zúčastněných u malého pohoštění. Komenský by měl radost, protože zpěv otevírá srdce a to bylo vidět v očích jak interpretů, tak i posluchačů. Nechyběly slzy dojetí ani hřejivá slova pana ministra. Vivat Comenius! Ať odkaz našeho významného rodáka žije dál i v příštích generacích a zbraně se odlévají na zvony, které svolávají k bohoslužbě, ne k válce.

Za Spolek k uctění památky J. A. Komenského v Komni Mgr. Miroslava Šašinková

29. března