Aktuálně

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2022: „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století?

Ředitelka PhDr. Markéta Pánková se účastnila dne 7. září 2022 v Hotelu Vista Brno mezinárodní konference, která se zabývala současnými problémy pedagogů v rámci výuky na školách. M. Pánková přednesla úvodní referát o J. A. Komenském, kterému byla konference symbolicky věnována. Konference byla určena také všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím, případně pracují s lidskými zdroji a zajímá je výše uvedené téma. Dalšími řečníky byly Kateřina Lojdová, Marcela Verešová, Silvia Barnová.

Více se dozvíte ZDE

9. září