Pro média

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Valdštejnská 161/20
118 00 Praha 1
Tel. 257 533 455
Mobil: +420 775 885 856

Ke stažení

Národní oslavy J. A. Komenského - loga.zip

Loga Národních oslav J. A. Komenského v tiskové kvalitě jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte nás, prosím, na adrese press@npmk.cz

Tiskové zprávy

V Pantheonu Národního muzea byly dnes zahájeny Národní oslavy výročí
J. A. Komenského. Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice.
2. září 2019
V pondělí 2. září 2019 vypuknou Národní oslavy Jana Amose Komenského, které zahájí vernisáž výstavy Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků. Tato společná výstava Národního muzea (NM) a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) představí jedno z nejslavnějších děl Učitele národů, na které vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe.
22. srpen 2019