Aktuálně

K poctě Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce

Komponovaný pořad spojující část díla a se sborovými skladbami se uskuteční 13. října 2020 v 19 h v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

Studenti pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci poznávají během studia osobnost Jana Amose Komenského - pedagoga. Rozhodli se však proniknout hlouběji do díla a odkazu Komenského a vytvořili komponovaný pořad, který spojuje části díla se sborovými skladbami. Toto rozhodnutí není náhodné ani nahodilé. Studenti ve spolupráci s pedagogy Pedagogické fakulty, Janou Konvalinkovou z katedry Primárního vzdělávání a Christopherem Muffettem z katedry Anglického jazyka již vytvořili dva komponované pořady, kterými chtěli připomínat a oživovat odkazy naší země, historické i lidské. Do všech pořadů studenti zapojili žáky základních škol a studenty – seniory Univerzity třetího věku a vytvořili tak další přesah svých aktivit tím, že celý projekt byl třígenerační.

Zpracování částí díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce do komponovaného pořadu v českém a anglickém jazyce navazuje na započatou zainteresovanost. Velké zaujetí pro věc, zapojení tří generací, touha připomínat a žít odkaz našeho Učitele národů, to je živý obraz připrav, nacvičování, realizace. Zkušenosti s komponovanými pořady ukázaly, dokonce u všech věkových kategorii, že, předávají–li se důležitá, hluboce lidská poselství, tak hudba, která vše prostupuje, napomáhá k prohloubení mluveného, k niternému zažití. Premiéra pořadu zazní v Liberci dne 13. října 2020 v 19 h.

„Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začín...“ takto zazní v úvodu komponovaný pořad a spolu s Komenským a jeho poutníkem se vydáme pozoruhodnou cestu labyrintem života. Děkujeme Komenskému, že nám ukazuje cestu pravdy.

Nad pořadem převzal záštitu Liberecký kraj i město Liberec.

21. sprna 2020
Konvaliková