Aktuálně

Komenský a pansofie – call for papers

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě připravuje ve spolupráci s dalšími institucemi na listopad 2020 již 32. mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a pansofie – hledání systému, metody a harmonie všech věcí / Comenius and Pansophia – Search for System, Method and Harmony of All Things.

Idea pansofie je jedním ze základních motivů Komenského díla, nicméně se jedná o tak rozšířený proud v raně novověkém myšlení, že zájemci mohou prezentovat referáty týkající se rozmanité škály oborů a témat. Pro Komenského byla pansofie spojená s univerzální moudrostí a všeobecnou nápravou věcí lidských. V širším kontextu ji však lze vztáhnout k dalším filozofickým či intelektuálním systémům, zajímavé příspěvky může skýtat také analýza interpretace a recepce pansofických idejí, a to jak těch Komenského, tak jeho předchůdců či následovníků. Vítány jsou rovněž referáty, které představí zdroje Komenského pansofismu či vztah k dalším prvkům jeho díla.

Konference, jež je zároveň 32. mezinárodním komeniologickým kolokviem, se uskuteční v termínu 12.‒15. listopadu 2020 v nizozemských městech Naardenu a Amsterodamu. Přípravy probíhají v kooperaci s Muzeem Komenského v Naardenu, Akademií věd České republiky, Deutsche Comenius Gesellschaft, Comenius Forschungsstelle, Univerzitou v Amsterodamu a Embassy of the Free Mind.

Zpestřením konference bude prohlídka nové expozice Mundus Comenii v Comenius Museum v Naardenu, jejíž otevření je plánováno na 28. březen 2020. Sobotní program se pak odehraje v domě, kde Komenský jistý čas přebýval.

Uzávěrka přihlášení prezentací (call for papers) – 15. ledna 2020:
comenius2020@comeniusmuseum.nl

odkazy:
Comenius and Pansophia – Search for System, Method and Harmony of All Things
Call for papers

kontakt:
Bc. Lenka Pospíšilová
komeniolog
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
773 070 935 | 572 632 288 linka 208
pospisilova@mjakub.cz

11. prosince 2019
Call for papers