Aktuálně

VÝSTAVY:

J. A. Komenský kartograf (24. 3. – 26. 6. 2022)

– výstava unikátní kolekce Komenského map Moravy ze sbírek Muzea Komenského v Přerově;

Kaple přerovského zámku; vstupné 40/20 Kč.

Anotace výstavy:

V roce 2022 bude muzeum Komenského připomínat 430. výroční narození J. A. Komenského – výstava bude jedním z příspěvků k těmto oslavám. Představí unikátní sbírku map muzea i život Komenského v době, kdy tvořil svou mapu Moravy. Využito bude panelů a faksimile z výstavy Morava nově zakreslená, doplněna bude výstava o nové poznatky. K výstavě budou připraveny rozmanité interaktivní a edukační aktivity.

Cesta světla očima dětí (24. 3. – 29. 5. 2022)

– tvorba žáků ZUŠ B. Kozánka v Přerově na motivy Komenského díla Via lucis (Cesty světla);

Historický sál přerovského zámku; vstupné 20/10 Kč

Anotace výstavy:

V roce 2022 bude muzeum Komenského připomínat 430. výroční narození J. A. Komenského – výstava bude jedním z příspěvků k těmto oslavám. Pod vedením Mgr. Světlany Lašákové, MgA. Anny Sypěnové a Radovana Pořízky zpracují žáci ZUŠ B. Kozánka práce podle textu J. A. Komenského z knihy Via lucis (Cesta světla) o 7 cestách světla, které představují 7 stupňů poznání a moudrosti (1. Vlastní zkušenost, 2. Řeč, 3. Shromažďování, 4. Písmo, 5. Knihtisk, 6. Mořeplavba, 7. Všeobecné osvícení). Vznikne tak unikátní kolekce děl, skrze kterou žáci a studenti přerovské ZUŠ představí své vidění osobnosti a díla J. A. Komenského.

Nový Svět v obrazech v Přerově / Orbis pictus novus Preroviensis (24. 3. – 22. 4. 2022)

– výstava ve veřejném prostoru (zdobení autobusových zastávek města Přerova) vytvořená žáky a studenty přerovských škol a dalšími tvůrci

Anotace výstavy:

Projekt Komenský znovu v Přerově si kromě jiného dává za cíl do oslav výroční narození Komenského zapojit i širokou veřejnost – výstavu Nový Svět v obrazech budou na veřejných autobusových zastávkách vytvářet žáci přerovských základních a středních škol, tvůrce však najdeme i z řad některých městských institucí či kreativních jednotlivců.

AKCE PRO VEŘEJNOST:

• Tvoříme v muzeu: Nový svět v obrazech v Přerově (16.–18. 3. 2022)

– výtvarné dílny pro širokou veřejnost v prostorách přerovského zámku, vždy v časech 10–12 a 15–17 hodin, vstupné ZDARMA

– v rámci jarních prázdnin v Přerově proběhne tvorba materiálů k ozdobení „muzejní“ autobusové zastávky k výstavě; veřejná prezentace vzniklých děl začne 24. 3. 2022

• Společná vernisáž výstav (24. 3. 2022)

– Slavnostní síň města Přerova, od 17.00 hodin, vstup zdarma

• Den Učitele národů (28. 3. 2022)*

– komentovaná procházka městem Přerovem po stopách J. A. Komenského

• Vlastivědná procházka městem Přerovem po stopách Komenského*

– lektorovaný program ve vybraných termínech

– samoobslužná varianta naučné trasy s tištěným průvodcem (náklad 1 000 ks, školy mohou získat zdarma k výuce dějin regionu) a pracovním listem

• Komentované prohlídky výstav Cesta světla očima dětí a Komenský kartograf*

– komentované prohlídky pro širokou veřejnost (proběhne na přelomu dubna a května)

• Muzejní noc (27. 5. 2022)

– noční prohlídky Muzea Komenského v Přerově s bohatým doprovodným programem

– výtvarná dílna, naučný kvíz, vystoupení žáků ZUŠ B. Kozánka

• Divadelní představení Labyrint světa (27. 5. 2022)

– divadlo Víti Marčíka odehraje představení inspirované dílem J. A. Komenského

• Edukační programy pro školní a jiné skupiny

– po dobu trvání výstavy bude pro školy k dispozici lektorovaný edukační program

*přesný termín a čas bude upřesněn
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si vyhrazuje právo na změny programu.

11. února 2022