Aktuálně

Konference I poražení mají někdy pravdu

Ve dnech 19.–21. června 2020 se v Praze uskuteční mezinárodní konference, kterou organizuje Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku a jejímž předsedou je Prof. Karel Raska, Jr., M.D., Ph.D. Akce bude věnována 400. výročí Bílé Hory, období, se kterým byl Komenský úzce spojen. Název konference je: I poražení mají někdy pravdu.

Konference Komenského akademického klubu mají vysokou odbornou úroveň a účastní se jich řada vynikajících vědců a kulturních pracovníku z různých zemí. Na programu  konferenci se bude z české strany podílet  jednak Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, AMU, ale také další univerzity v ČR.

Akce byla dodatečně zařazena do rámce oficiálních oslav v roce 2020.

17. ledna 2020