Aktuálně

Městys Suchdol nad Odrou Vás zve na několik událostí

Suchdol nad Odrou je jedno z míst v Evropě, kde se odkaz Komenského zachoval nejvýrazněji, a to především skrze Komenského duchovní potomky Moravské bratry. Suchdol nad Odrou se díky tomuto faktu může považovat za kolébku obnovené Jednoty bratrské, kde dědictví Komenského je nejživější.

I proto Vás tento městys v okresu Nový Jičín pozval v rámci výročí 350 let úmrtí J. A. Komenského dne 27. 9. 2020 například na komponovaný pořad „Cesta poutníka aneb návrat Komenského“ v evangelickém kostele. Dne 3. 10. 2020 se konalo v Muzeu Moravských bratří „Veřejné čtení z Komenského“, dne 10. 10. 2020 přednáška „Komenský jako reformátor“ taktéž v Muzeu Moravských bratří. O den později 11. 10. 2020 proběhla v evangelickém kostele „Dědictví Komenského v Suchdole N. O.“, jehož součástí byla bohoslužba, také přednáška a expozice na téma „Potomci Komenského“, prohlídka výstavy „Komenský a Suchdol“, další přednáška „Komenského dílo Všenáprava“, nebo koncert či položení květin. Dne 17. 10. 2020 byl naplánován poznávací zájezd „Lesní kostely a památky J. A. Komenského“.

Více informací k nalezení na: www.moravian.cz.

25. září 2020
Evangelickým kostel