Aktuálně

Nová publikace je příspěvkem přerovského muzea k výročí J. A. Komenského

Jedná se o vůbec první publikaci, které podává systematický přehled o poštovních známkách, příležitostných tiscích, pohlednicích, zápalkových nálepkách a reklamních materiálech s podobiznou Komenského. Přerovské muzeum ji vydalo u příležitosti dvou výročí Jana Amose Komenského připomínaných v letech 2020–2022.

V prvním oddílu jsou představeny poštovní známky odkazující na Komenského, kterých za téměř jedno století vyšlo v Československu, České republice a dalších osmi zemích Evropy více než dvacet druhů. Prezentovány jsou také obálky prvního dne (FDC) a příležitostná razítka. Kromě toho se podařilo získat některé zkusmé tisky nerealizovaných návrhů známek (Alois Mudruňka, Jaroslav Rijáček, M. Matouš), dále množství tzv. cinderella stamps, tedy cenin, kolků, zálepek apod.

Nejpočetněji jsou v katalogu zastoupeny pohlednice, ať už s reprodukcemi portrétů Komenského, s oblíbenými obrazy historických výjevů nebo s žánrovými kolážemi. Čtenáři v katalogu najdou i topografické pohlednice z míst spojených se životem Komenského nebo s fotografiemi jeho pomníků.

Do katalogu byly zahrnuty také zápalkové nálepky a pamětní aršíky s jejich reprodukcemi. Komenský se objevil na tzv. Matičných zápalkách a dočkal se i nálepek s nápisem Zápalky Komenského. Závěr publikace je věnován dalším drobným tiskům, které jsou předmětem sběratelského zájmu. Za všechny jmenujme rozvrhy hodin, reklamní pohádky (obrázkové lístečky s krátkým příběhem), papírové záložky nebo školní sešity.

Prodej v pokladně Muzea Komenského v Přerově (Přerov, Horní nám. 1)

objednávky pro zaslání:kalabová@prerovmuzeum.cz, tel. 581 219 380

Cena: 180 Kč

20. května 2021