Aktuálně

UČ SE MOUDRÝM BÝTI! TENTOKRÁT V PEDAGOGICKÉ KNIHOVNĚ J. A. KOMENSKÉHO…

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zpřístupňuje ve dnech 11. března – 30. června 2020 ve svých prostorách pokračování úspěšné výstavy „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků II.“

Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského představí svým návštěvníkům jedno z nejslavnějších děl Učitele národů, na které vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe. První vydání Orbis pictus vydal v Norimberku tiskař Michael Endter v roce 1658. Jednalo se o latinsko-německou verzi, přičemž později vycházely až pětijazyčné mutace.

Orbis pictus se v průběhu 19. a 20. století dočkal mnoha zpracování. Komenského učebnice byla v 19. století taktéž inspirací učitelům, kteří začali vytvářet velkoformátové didaktické obrazy, které jsou rovněž součástí výstavy. Jedná se zejména o díla ze souboru Karla Slavoje Amerlinga z poloviny 19. století. Pedagogická knihovna J. A. Komenského výstavu doplnila ukázkami různých vydání Orbis pictus a dalšími díly jím inspirovaných ze svých fondů.

Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladů do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních. Nové překlady z posledních let dokazují, že jde o dílo stále živé, které se i dnes těší zájmu čtenářů.

Výstava bude zdarma přístupná čtenářům i široké veřejnosti v prostorách Pedagogické knihovny J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, Praha 1 – Nové Město, a to v otevírací době knihovny od pondělí do pátku od 10.00 hod. do 18.00 hod. do konce června 2020.

Ke stažení

10. března 2020
Výstava Uč se moudrým býti! Orbis pictus v~běhu věků II