Aktuálně

Varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce"

Dne 13. 7. 2020 se pod záštitou spolku Musica loci konal v bazilice sv. Václava varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce". Tato kulturní událost si připomínala výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského.

Nádherná hudba byla doplněna recitací 14 úryvků z Komenského stejnojmenné knihy. Na varhany zahrál varhaník a dirigent Tomáš Pindór a recitoval člen Činohry Národního divadla Radúz Mácha.

Poutníka doprovází Všezvěd Všudybud a ukáže mu celý svět - jak se každý člověk snaží, přetvařuje, učí se, lopotí, miluje, touží po penězích, ale nikde nenalézá klid. Až poutník vykřikne: „Ach, přemizerní, bídní, nešťastní lidé, toto-liž jest vaše poslední sláva!“ Když pak nahlédne do svého nitra, do svého srdce, tam teprve nalezne pokoj a klid. Tam jest ten pravý pokoj a mír. V srdci svém.

www.musicaloci.com

14. července 2020
Tomáš Pindór