Aktuálně

Zahájení národních oslav J. A. Komenského (2020 – 2022)

Národní oslavy Jana Amose Komenského slavnostně zahajujeme v Pantheonu Historické budovy Národního muzea. Od 16:00 se koná tisková konference. V průběhu následujících tří let se bude konat série akcí, mnohé z nich budou mezinárodní. Oslavám bude věnována pozornost až do konce roku 2022.

Součástí programu je společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků, která představuje jedno z nejslavnějších děl Učitele národů. Na učebnici Orbis pictus vděčně vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe. Výstava v Národním muzeu je veřejnosti přístupná od úterý 3. září do neděle 13. října 2019.

Program oslav a aktuální informace jsou k dispozici na webu: www.comenius350.cz. Pro tyto oslavy je vytvořeno logo a audiovizuální znělka. Logo je základem jednotného vizuálního stylu národních oslav a připomíná 350. výročí úmrtí J. A. Komenského (v roce 2020) a zároveň 430. výročí jeho narození (v roce 2022). V následujících letech Učitele národů, naši mimořádnou osobnost světové pedagogiky, připomene řada kulturních a společenských akcí.

Jan Amos Komenský (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl jeden z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, Učitel národů, kterého lze právem označit za zakladatele moderní pedagogiky. Byl tvůrcem ucelené pedagogické soustavy v českých zemích a autorem mnoha učebnic. Jeho věhlas překročil hranice nejen naší země a střední Evropy, ale také celého kontinentu.

2. září 2019
Školní obraz Červen Amerling