Expozice
Jana Amose
Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Praha

Muzeum se věnuje dějinám českého školství a návštěvníkům kromě krátkodobých tematických výstav nabízí expozici „Odkaz Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě“, jejíž část shrnuje pedagogické myšlenky Učitele národů a jeho odkaz (nejen) dnešním učitelům.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Uherský Brod

Muzeum je jedním z komeniologických center v České republice. Návštěvníkům kromě expozice „Komenský lidstvu“, kterou slavnostně otevřel Václav Havel, nabízí také expozice věnované historii a lidové kultuře Uherskobrodska.

Muzeum Komenského v Přerově

Přerov

Nejstarší muzeum věnované Janu Amosi Komenskému bylo založeno v roce 1888 v Přerově, městě spojeném s jeho studiem na vyšší latinské škole, první pedagogickou praxí a jeho první sňatkem s Mandalenou Vizovskou. Muzeum nabízí stálé expozice věnované životu a dílu Komenského, Jana Blahoslavova a komeniologické tradici. Unikátní je možnost navštívit rekonstrukci školní třídy ze 17. století a nedaleký Památník Jednoty bratrské, který byl vybudován v místě, kde bratrský dům se školou skutečně stával. Ve městě se také nachází pomník z roku 1874 s vůbec první zobrazením Komenského jako učitele se žákem. V rozsáhlých muzejních sbírkách je uložena nejucelenější kolekce Komenského map Moravy, která je prezentována v rámci krátkodobých výstav.

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Kralice nad Oslavou

V Kralicích nad Oslavou sídlila slavná tiskárna Jednoty bratrské, v níž byla vytištěná Bible kralická. Po bělohorské katastrofě byla tiskárna převezena uschována zřejmě v Náměšti nad Oslavou, později v Přerově a nakonec byla převezena do Lešna. Část literek a zařízení však byla v Kralicích zakopána a objevena v průběhu archeologického výzkumu vedeného v letech 1956 – 1971. V letech 1967 – 1969 zde byl vybudován Památník Bible kralické, který připomínal i dílo a život J. A. Komenského.

Pamětní síň Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí

Brandýs nad Orlicí

V Brandýse nad Orlicí, pod ochranou Karla st. ze Žerotína sepsal J. A. Komenský spis Labyrint světa a ráj srdce, dnes považovaný za jedno z klíčových děl české barokní literatury. Uzavřel zde i svůj druhý sňatek s Dorotou Cyrillovou. Dnes je zde v budově radnice otevřena Pamětní síň J. A. Komenského. V roce 1865 zde byl odhalen první Komenského pomník v českých zemích. Tato událost se stala velkou národní manifestací, které se zúčastnil např. František Palacký, Jan Evangelista Purkyně nebo Miroslav Tyrš. Původní pomník je dnes doplněn bludištěm (labyrintem) o rozměru 35 x 35 metrů, v jehož středu je umístěn objekt symbolizující ráj srdce. Bludiště bylo inspirováno anglickými vzory a je tvořeno habry.

Nabídka procházek po Brandýsu nad Orlicí a~okolí – Poutníkova stezka ke stažení zde.

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Fulnek

V tomto městě pobýval J. A. Komenský v letech 1618-1621 a zastával zde místo správce zdejšího sboru Jednoty bratrské. Po Komenského odchodu sbor zanikl, ve druhé polovině 17. století se z něj stala sýpka, poté panská jízdárna a nakonec špitál. V současné době je objekt uzavřen a po rekonstrukci opět nabídne expozici věnovanou J. A. Komenskému. Otevření je plánováno na rok 2020.

Památník J. A. Komenského v Komni

Komňa

Úřad místního fojta zastával v 16. století dědeček J. A. Komenského Jan Segeš a některými badateli bývá tato vesnice považována za rodiště Učitele národů. V roce 1992 zde byl v památkově chráněné sýpce vybudován památník, který kromě osobnosti J. A. Komenského připomíná i historii obce.

Památník J. A. Komenského v Horní Branné

Horní Branná

Komenský se na místním zámku setkal se svou pozdější schovankou Kristinou Poniatowskou, jejíž věštecká vidění zaznamenal. Prožil zde několik posledních dní života ve vlasti, než se skupinou českých bratří odešel do polského exilu. Proto zde byl v budově místního renesančního zámku vybudován malý památník.

Městské muzeum Strážnice

Strážnice

Ve Strážnici strávil sirotek Jan Komenský téměř celý rok 1604 a část roku 1605 u své tety Zuzany a jejího manžela. Chodil zde do školy a seznámil se s Mikulášem Drabíkem, který později proslul svými viděními, jež Komenský zachytil v knize Lux in tenebris (Světlo v temnotách). Dnes ve městě naleznete Památník bratrského školství, kde lze shlédnout základy bratrského sboru, školy a špitálu; dále sochu J. A. Komenského od Miroslava Hudečka; pamětní desku na místě domu Komenského tety Zuzany v dnešní Skalické ulici. Bratrskému školství se věnuje i část expozice Městského muzea.

Pamětní síň J. A. Komenského v budově ZŠ Nivnice

Nivnice

Nivnice je uváděna jako jedno z možných rodišť J. A. Komenského. Ve vestibulu základní školy je umístěna pamětní síň, na budově tzv. Bartkova mlýna (údajného rodiště velkého učitele) je od roku 1942 umístěna pamětní deska. Dále se zde nalézá Nadační dům Dr. Josefa Kachníka s tzv. Vychovatelskou knihovnou J. A. Komenského.

Pamětní síň Jana A. Komenského v Bílé Třemešné

Bílá Třemešná

V této obci Komenský pobýval od konce roku 1626 až do své emigrace v únoru 1628. Sídlil zde jeho ochránce Jiří Sadovský ze Sloupna, jehož manželka Ester Vchynská z Vchynic se stala kmotrou Komenského dcery Doroty Kristiny, která se zde narodila (1627). 1. února 1628 odtud Komenský s rodinou a dalšími exulanty, které vedl Jiří Sadovský, odjeli do nedaleké Horní Branné a za několik dní v Žacléřském průsmyku překročili zemskou hranici. V obci je zřízena malá pamětní síň a pomník.

Comenius Museum Naarden (Muzeum J. A. Komenského v Naardenu)

Naarden

Komenský byl pochován v kostelíku valonské církve v Naardenu, přesná lokalizace hrobu však postupně upadla v zapomnění a po úpravě kostela na kasárna (1861) byla identifikace znemožněna kvůli odstranění náhrobních kamenů. Hrob byl identifikován v roce 1929 a díky iniciativě československé vlády byl kostel v letech 1930-1937 pietně upraven. V mauzoleu je umístěna expozice „Vivat Comenius. Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance“. Muzeum úzce spolupracuje s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Další místa spjatá s J. A. Komenským

Blatnice pod Svatým Antonínkem

V této obci vlastnil Komenského otec Martin vinice, které později patřily Janu Amosovi a jeho sestře Kateřině. Žila zde i řada jeho příbuzných.

Růžový palouček u obce Černá Voda u Žacléře

Růžový palouček u obce Černá Voda u Žacléře

Na legendárním Růžovém paloučku se 4. února 1628 loučil J. A. Komenský spolu s dalšími českobratrskými exulanty s vlastí. Dnes je zde vybudován jednoduchý pomník připomínající tuto událost.

Vlčice u Trutnova

Na zdejším zámku objevil Komenský v létě 1627 spis Eliase Bodina Didactica oder Lehrkunst (Didaktika neboli Umění vyučování), který se stal inspirací pro celoživotní pedagogické úsilí.

Žeravice

V tomto městečku nedaleko Kyjova byl 24. dubna 1616 Jan Amos Komenský ordinován na kněze.