Komenský
do
škol

Soutěžní kampaň Komenský do tříd 2020 – 2022

„Komenský do tříd!“ je název soutěžní kampaně, která byla zahájena v roce 2020 jako jedna z mnoha doprovodných akcí Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022. Vyhlásilo ji Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Soutěže se mohli zúčastnit jednotlivci, školní kolektivy základních a středních škol v České republice, české školy v zahraničí a české základní umělecké školy. Cílem soutěžní kampaně bylo aktivovat a zapojit žáky/studenty, aby tvůrčím způsobem „zpřítomnili“ osobnost J. A. Komenského ve svých třídách a zároveň si připomněli jeho odkaz pro 21. století. V rámci podpory distanční výuky mohli žáci/studenti malovat portréty J. A. Komenského i doma! Díla poté zasílali příslušenému učiteli, který již následně komunikoval s naší institucí.

Centrem soutěže byla facebooková stránka „Komenský do tříd!“ kde se postupně zveřejňovaly zaslané projekty a každý měsíc vyhlašovaly vítězné práce. Na této stránce je možno si zaslané soutěžní práce prohlédnout.

Oficiální spot Národních oslav výročí J. A. Komenského zde.

Vyhodnocení soutěže a předání diplomů a cen vítězům za jednotlivé roky se uskutečnilo dne 11. listopadu 2022 v sále Pražské konzervatoře v Praze. Součástí slavnostního večera, který se stal důstojným zakončením tříletých národních oslav výročí J. A. Komenského, byly kromě úvodních slov významných osobností rovněž zdravice oceněných žáků, škol a ukázky nejlepších zaslaných prací. Krátký sestřih z tohoto večera si můžete prohlédnout zde.

Oceněné výtvarné práce

Cena Pražské konzervatoře – nejlepší práce ze zahraničí
Nejlepší práce ze zahraničí - Jerry Mech, 14 let, Česká škola T. G. Masaryka Chicago, USA (2021)
Čestné uznání – Czech and Slovak Community and School, Bristol, Anglie (2021)

Cena MŠMT – nejlepší práce za rok 2022
Nejlepší práce za rok 2022 - Střední průmyslová škola strojnická Olomouc (leden 2022)
Čestné uznání – 2. třída, ZŠ Uherčice (květen 2022)

Cena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Senát ČR - nejlepší práce za rok 2021
Nejlepší práce za rok 2021 - Robert Hopjan, 14 let, ZŠ Šrámkova, Opava (květen 2021)
Čestné uznání – třída ZŠ speciální, Český Krumlov (září 2021)

Cena NPMK – nejlepší práce za rok 2020
Nejlepší práce za rok 2020 - Nelly Suchanová, 13 let, ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6 - Vokovice (říjen 2020)
Čestné uznání – Mgr. Janula Konstantinidu, Gymnázium Krnov (cena pro pedagoga)

Soutěž Komenský a my

Soutěž Komenský a my vznikla v roce 2002 z iniciativy Unie Comenius. V následujícím roce se stala celostátní soutěží a organizace se ujala Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích – kategorie A (žáci 1. – 5. ročníku ZŠ) soutěží s výtvarnými pracemi, kategorie B (žáci 6. – 9. ročníku ZŠ) a C (studenti všech typů středních škol) soutěží s literárními pracemi a ve znalostním kvízu.

Více na komensky.zsbrandysno.cz

Edukační programy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Vzdělávací pořad Pojď sem, dítě

Pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky o životě a díle J. A. Komenského. Důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny. Komenský je představen jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd.).

Pořad nabízíme ve variantách pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Více na www.npmk.cz/pro-skoly/vzdelavaci-programy/muzeum/zakladni-skola-1-stupen

Zápůjčky výstav Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“

Výstavu je pro instalaci ve školách možné zapůjčit zdarma (resp. vypůjčitel hradí dopravu výstavy), a to buď jako 19 samostojných bannerů, nebo v elektronické formě, kterou je možné vytisknout či promítat. K dispozici je verze v českém nebo anglickém jazyce.

Výstava „Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství“

Výstava představuje životní osudy vnuka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).

Výstava je tvořena 20 závěsnými textilními plachtami (10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém jazyce.

Výstava „Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha“

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem. Je tvořena 30 panely (16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém a anglickém jazyce.

Více na www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke-vystavy