Komenský do škol

Vraťme společně J. A. Komenského do českých tříd. Stáhněte si plakát s J. A. Komenským a vyvěste jej ve školní třídě. Inspirací vám může být třída z videospotu propagujícího Národní oslavy J. A. Komenského. Výsledek vyfotografujte a zveřejněte na Facebookovém profilu Komenský do třídy. Každý měsíc vylosujeme jednu třídu, které obdrží věcné ceny.

Kampaň bude vyhlášena 15. listopadu 2019.

Soutěž Komenský a my

Soutěž Komenský a my vznikla v roce 2002 z iniciativy Unie Comenius. V následujícím roce se stala celostátní soutěží a organizace se ujala Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích – kategorie A (žáci 1. – 5. ročníku ZŠ) soutěží s výtvarnými pracemi, kategorie B (žáci 6. – 9. ročníku ZŠ) a C (studenti všech typů středních škol) soutěží s literárními pracemi a ve znalostním kvízu.

Více na komensky.zsbrandysno.cz

Edukační programy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Vzdělávací pořad Pojď sem, dítě

Pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky o životě a díle J. A. Komenského. Důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny. Komenský je představen jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd.).

Pořad nabízíme ve variantách pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Více na www.npmk.cz/pro-skoly/vzdelavaci-programy/muzeum/zakladni-skola-1-stupen

Zápůjčky výstav Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“

Výstavu je pro instalaci ve školách možné zapůjčit zdarma (resp. vypůjčitel hradí dopravu výstavy), a to buď jako 19 samostojných bannerů, nebo v elektronické formě, kterou je možné vytisknout či promítat. K dispozici je verze v českém nebo anglickém jazyce.

Výstava „Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství“

Výstava představuje životní osudy vnuka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).

Výstava je tvořena 20 závěsnými textilními plachtami (10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém jazyce.

Výstava „Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha“

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem. Je tvořena 30 panely (16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém a anglickém jazyce.

Více na www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke-vystavy