Komenský
do
škol

Zúčastněte se se svou třídou soutěžní kampaně Komenský do tříd!

„Komenský do tříd!“ je název soutěžní kampaně, která byla zahájena 1. února 2020. Soutěžit mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České republice, české školy v zahraničí a české základní umělecké školy či jednotlivci nad 15 let. Práce formou portrétu „zpřítomní“ J. A. Komenského ve své třídě.

V rámci podpory distanční výuky mohou žáci/studenti malovat portréty J. A. Komenského i doma! Díla poté zasílají příslušenému učiteli, který již následně komunikuje s naší institucí.

Centrem soutěže je facebooková stránka „Komenský do tříd!“ kde jsou zaslané projekty zveřejňované a každý měsíc vyhlašované vítězné práce. Inspirací Vám může být plakát ke stažení zde a oficiální spot Národních oslav výročí J. A. Komenského zde.

Soutěžní kampaň potrvá do 30. listopadu 2022. Projekty jsou zasílány na emailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz s krátkým popisem a jednou fotografií nebo videosekvencí.

Soutěžní podmínky a detaily soutěže naleznete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Soutěž Komenský a my

Soutěž Komenský a my vznikla v roce 2002 z iniciativy Unie Comenius. V následujícím roce se stala celostátní soutěží a organizace se ujala Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích – kategorie A (žáci 1. – 5. ročníku ZŠ) soutěží s výtvarnými pracemi, kategorie B (žáci 6. – 9. ročníku ZŠ) a C (studenti všech typů středních škol) soutěží s literárními pracemi a ve znalostním kvízu.

Více na komensky.zsbrandysno.cz

Edukační programy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Vzdělávací pořad Pojď sem, dítě

Pořad je připraven jako pomůcka pro prohloubení výuky o životě a díle J. A. Komenského. Důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti a jeho pedagogické zásady, celoživotní a systematické vzdělávání pro všechny. Komenský je představen jako vděčný umělecký objekt (známky, portréty, bankovky, sochy, atd.).

Pořad nabízíme ve variantách pro 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Více na www.npmk.cz/pro-skoly/vzdelavaci-programy/muzeum/zakladni-skola-1-stupen

Zápůjčky výstav Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Výstava „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“

Výstavu je pro instalaci ve školách možné zapůjčit zdarma (resp. vypůjčitel hradí dopravu výstavy), a to buď jako 19 samostojných bannerů, nebo v elektronické formě, kterou je možné vytisknout či promítat. K dispozici je verze v českém nebo anglickém jazyce.

Výstava „Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství“

Výstava představuje životní osudy vnuka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).

Výstava je tvořena 20 závěsnými textilními plachtami (10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém jazyce.

Výstava „Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha“

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem. Je tvořena 30 panely (16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks) a k její instalaci je nezbytný závěsný systém na zdech. Výstava je v českém a anglickém jazyce.

Více na www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni/komeniologicke-vystavy