Tisková zpráva

Komenský stále aktuální! Na odkaz J. A. Komenského pro 21. století upozorňují Národní oslavy výročí J. A. Komenského

Praha, 2. 9. 2019 – V Pantheonu Národního muzea byly dnes zahájeny Národní oslavy výročí J. A. Komenského. Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice.

Téměř desítka stěžejních akcí připomene význam J. A. Komenského v průběhu příštích tří let. Od 3. září do 13. října 2019 mohou zájemci navštívit výstavu Uč se moudrým býti. Orbis pictus v běhu věků! Společná výstava Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského představuje jedno z nejvýznamnějších děl Učitele národů. V Národním pedagogickém muzeu je již zpřístupněna výstava Historické portréty Komenského a jeho současníků. Exkluzivním exponátem výstavy je liturgický kalich jednoty bratské z roku 1564, který používal sám J. A. Komenský a jež byl zapůjčen ze sbírek Oblastního muzea v Lešně.

V roce 2020 bude na Pražském hradě otevřena mezinárodní výstava Comenius (1592-1642) – Jan Amos Komenský a jeho doba, která vedle množství unikátních exponátů představí též nové výsledky vědeckého bádání o životě a díle J. A. Komenského. Postupně budou otevřeny také nové expozice v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a expozice Moravského zemského muzea v Památníku Bible kralické. Významným způsobem bude revitalizována expozice Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Na tyto stěžejní aktivity naváže řada aktivit regionálních muzeí, dnů otevřených dveří a série mezinárodních komeniologických konferencí.

Komenský je bezpochyby pro většinu z nás velkou postavou dějin českého národa a jeho kultury. Pro znalce je pozoruhodným myslitelem v několika oborech vědy své doby. Získal si ohlas a respekt v mezinárodním měřítku. Je obdivuhodné, co během života dokázal, a to navzdory životním tragédiím, které ho potkaly,“ říká Markéta Pánová, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Pro oblast školství a vzdělávání je J. A. Komenský naprosto klíčovou postavou, jejíž věhlas daleko přesáhl hranice českých zemí. Jsme rádi, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se mohlo stát jedním z partnerů Národních oslav”, říká Jindřich Fryč, státní tajemník ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Komenský do třídy

Koordinátor oslav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, připravil kampaň Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní kolektivy. Smyslem kampaně je upozornit na osobnost J. A. Komenského a aktivním a kreativním způsobem jej přiblížit dnešním žákům. Kampaň navazuje na audiovizuální spot a bude zahájena 15. listopadu 2019.

Koordinátorem tříletého projektu je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na oslavách se dále podílejí Národní muzeum, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum, Stichting Comenius Museum v Naardenu, Akademie věd ČR a další instituce.

Program oslav je zveřejněn na webovém rozcestníku www.comenius350.cz.

Slavnostní zahájení oslav

Národní oslavy byly dnes slavnostně zahájeny v Pantheonu Národního muzea. V programu slavnostního zahájení vystoupil Jindřich Fryč, státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a Zdeněk Novák, státní tajemník Ministerstva kultury. Pohovořil též bývalý ministr školství, pan Stanislav Štech. Za akademickou a univerzitní obec vystoupili Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR, a Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice. Zazněla zdravice potomka J. A. Komenského Jana Kallika, který dnes žije v Kalifornii, a také recitátora a herce Alfreda Strejčka, který s úspěchem prezentoval projekt Vivat Comenius v mnoha zemích. O oslavách podrobně informovala koordinátorka Národních oslav výročí J. A. Komenského Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl jeden z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, Učitel národů, kterého lze právem označit za zakladatele moderní pedagogiky. Byl tvůrcem ucelené pedagogické soustavy v českých zemích a autorem mnoha učebnic. Jeho věhlas překročil hranice nejen naší země a střední Evropy, ale také celého kontinentu.

J. A. Komenský