Aktuálně

Vivat Comenius – Štěpán Rak – zakončení Národních oslav J. A. Komenského

Ve středu 7. prosince 2022 se v Národním pedagogickém muzeu uskutečnil koncert Vivat Comenius s profesorem Štěpánem Rakem, mezinárodně uznávaným kytaristou. Tento kulturní večer zakončil Národní oslavy J. A. Komenského konané mezi roky 2020 až 2022. Při této příležitosti proběhla také prezentace nové knihy „Jan Amos Komenský a jeho odkaz v Církvi československé husitské“ od autorů patriarchy Tomáše Butty, Markéty Pánkové a editora Martina Jindry.

Video ze slavnostního koncertu máte možnost zhlédnout ZDE.

S myšlenkou pořadu Vivat Comenius přišel herec Alfred Strejček v roce 1990, kdy oslovil kytaristu Štěpána Raka. U zrodu stála také ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková. S pořadem aktéři procestovali 4 kontinenty a 33 zemí, kde v rámci šíření myšlenek J. A. Komenského z díla Obecná porada o nápravě věcí lidských sklízeli mimořádné úspěchy. S pořadem vystoupili také v galerii Uffizi ve Florencii vedle originálního obrazu Rembrandta Portrét starého muže (pravděpodobně portrét samotného Komenského). Celkem bylo odehráno 725 repríz.

V rámci Národních oslav J. A. Komenského rovněž vznikl film Setkání s Komenským, kde Alfred Strejček vypráví o projektu Vivat Comenius. K vidění ZDE.

Fiktivní rozhovor s J. A. Komenským, v němž Alfred Strejček namluvil odpovědi samotného Komenského, lze poslechnout ZDE.

15. prosince
Koncert Vivat Comenius se Štěpánem Rakem dne 7. 12. 2022

Koncert Vivat Comenius se Štěpánem Rakem dne 7. 12. 2022

Ve středu 7. 12. 2022 se uskutečnil koncert Vivat Comenius v Národním pedagogickém muzeu (Valdštejnská 20, Praha 1) se Štěpánem Rakem, mezinárodně uznávaným kytaristou.

Při této příležitosti proběhla prezentace nové knihy „Jan Amos Komenský a jeho odkaz v Církvi československé husitské“.

2. prosince
Podcast „S Komenským u mikrofonu“: Rozhovor s PhDr. Markétou Pánkovou

Podcast „S Komenským u mikrofonu“: Rozhovor s PhDr. Markétou Pánkovou

Tento rozhovor proběhl s PhDr. Markétou Pánkovou, ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, historičkou či socioložkou. V podcastu se dozvíte informace o ukončených Národních oslavách J. A. Komenského trvající tři roky a o životě M. Pánkové s J. A. Komenským. Kdo byl v historii České republiky podobný Komenskému svým poselstvím či jaká myšlenka Komenského pomáhá v běžném životě M. Pánkové? Nejen to se doslechnete v devátém dílu podcastu „S Komenským u mikrofonu“.

Podívejte se ZDE.

2. prosince
MŠMT vydalo k ruské agresi na Ukrajině Komenského deklaraci

MŠMT vydalo k ruské agresi na Ukrajině Komenského deklaraci

Praha, 1. prosince 2022 – MŠMT dnes vydalo důležitý dokument připomínající odkaz humanisty a učitele národů Jana Amose Komenského a současně odsuzující ruskou agresi na Ukrajině - Komenského deklaraci. Ta je prohlášením České republiky připomínajícím hlavní hodnoty a principy, za kterými Komenský stál, a to humanismus, respekt k lidským právům a vzdělání dostupné pro všechny, a také vyzývajícím demokratické země a jejich občany, aby si uvědomili svoji povinnost bránit hodnoty, na kterých naše civilizace po staletí stojí. Deklaraci podpořily Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Estonsko, Finsko, Nizozemsko a Portugalsko. Země které se dále připojí, budou doplněny. Uvedený text vítá také Ukrajina. S textem deklarace seznámil členské státy EU na dnešním Evropském vzdělávacím summitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Celý text Komenského deklarace najdete ZDE

1. prosince

Záznam ze zahájení a ukončení národních oslav J. A. Komenského 2020 - 2022

Záznam ze zahájení je ke zhlednutí ZDE.

Záznam ze zakončení je ke zhlednutí ZDE.

Všechny fotky ke sdílení si můžete stáhnout ZDE, anebo o ně požádat na skoda@npmk.cz

29. Listopadu

Ministr školství profesor Vladimír Balaš ukončil Národní oslavy J. A. Komenského

V úterý 15. listopadu 2022 v 19 hodin byly slavnostně zakončeny Národní oslavy J. A. Komenského v koncertním sále Pražské konzervatoře (Dvořákovo nábř. 2). Mladá generace hudebníků svým vystoupením doprovodila oslavy, které připomněly 350. výročí úmrtí (15. 11. 2020) a 430. výročí narození (28. 3. 2022) pedagoga, teologa, filozofa, humanisty a učitele
J. A. Komenského. Tříleté období odborných národních i mezinárodních konferencí a seminářů pořádaných významnými vědeckými a kulturními institucemi, ale i aktivit pro širší veřejnost, děti a mládež ukázalo, jak nadčasový je odkaz díla a myšlenek J. A. Komenského. Ten na prahu novověku kladl důraz na témata, která jsou i v současné postmoderní globalizované společnosti nevídaně aktuální: dostupnost a význam moderní vzdělanosti, sociální reforma společnosti, politická spolupráce v Evropě a ve světě a zejména hodnota tolerance a otevřenosti vůči druhému člověku, kultuře, náboženství jako možnost předcházet konfliktům (nejen válečným).

Na úvod si hosté poslechli myšlenky Komenského v podání herce Alfreda Strejčka. Slavnostní večer oficiálně zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš. Následně připomněl sílu myšlenek Komenského 1. místopředseda Senátu PČR profesor Jiří Drahoš či bývalý ministr profesor Stanislav Štech, kteří na Národních oslavách Komenského aktivně participovali. Za rektory promluvil prof. PhDr., PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., za odborníky prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., který připomněl 130 let výročí založení Národního pedagogického muzea.

Ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského doktorka Markéta Pánková, jejíž instituce byla hlavním garantem oslav a vědeckých či kulturních akcí s nimi spojenými, poté shrnula činnost koordinační skupiny Národních oslav Komenského a poukázala na význam této mimořádné akce, která v době válečného běsnění a pošlapávání lidských hodnot připomíná „úkol“, který Komenský lidstvu kladl – cestou vzdělávání řešit otázky společenské, kulturní, sociální. V rámci večera byli vyhlášeni vítězové dětské výtvarné soutěže Komenský do tříd! a byly předány ceny a čestná uznání žákům, kteří originálně, se zaujetím a ve vzájemné spolupráci představili odkaz Komenského. Událost byla zakončena koncertem Pocta Komenskému v dramaturgii Pražské konzervatoře. Zazněly ukázky z nejdůležitějších děl Komenského.

Záznám ze zahájení je ke shlednutí ZDE.

Záznám ze zakončení je ke shlednutí ZDE.

Všechny fotky ke sdílení si můžete stáhnout ZDE, anebo o ně požádat na skoda@npmk.cz

23. listopoadu
Labyrint světa a ráj srdce – 400 let – nový kalendář

Labyrint světa a ráj srdce – 400 let – nový kalendář

Výtvarník Miroslav Huptych se rozhodl ke kulatému výročí díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce vydat výpravný nástěnný kalendář s novými kolážemi. Výtěžek z prodeje je věnován projektu stavby bydlení pro lidi s autismem v Měšicích u Prahy.

Více informací k nalezení ZDE.

10. října
Já chci být člověk: Zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim

Já chci být člověk: Zpráva Arnošta Lustiga hvězdám a nejen jim

Tato mezinárodní putovní výstava, na které spolupracuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, je vystavená v Bruselu od 23. 9. 2022 do 20. 11. 2022. Výstava je výzvou k sebereflexi a výchově menších i starších k lepšímu, spravedlivějšímu světu. Vyplývá ze života jednoho muže, za druhé světové války ještě dospívajícího židovského kluka z Prahy, vyplývá z jeho draze zaplacené zkušenosti a ponížení tváří v tvář smrti, při útěku z transportu smrti, v boji v Pražském povstání proti nacistům. Vyplývá z jeho uchopení života a smrti jako sester. Zakusil to nejlepší i nejhorší v lidech na vlastní kůži.

Více naleznete ZDE.

22. září

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2022: „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století?

Ředitelka PhDr. Markéta Pánková se účastnila dne 7. září 2022 v Hotelu Vista Brno mezinárodní konference, která se zabývala současnými problémy pedagogů v rámci výuky na školách. M. Pánková přednesla úvodní referát o J. A. Komenském, kterému byla konference symbolicky věnována. Konference byla určena také všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím, případně pracují s lidskými zdroji a zajímá je výše uvedené téma. Dalšími řečníky byly Kateřina Lojdová, Marcela Verešová, Silvia Barnová.

Více se dozvíte ZDE

9. září
Akce církve čs. husitské k výročí 430. výročí narození J. A. Komenského

Akce církve čs. husitské k výročí 430. výročí narození J. A. Komenského

K 430. výročí narození J. A. Komenského si Církev československá husitská připravila tyto akce:
Bohuslužba v Betlemské kapli
Open air bohoslužby k uctění památky Jana Amose Komenského
Zahajte s námí léto! 22. puť na Sázavě
Přednáška v České Třebové - říjen 2022
Přednáška v Husově knihovně v Modřanech - 9.11.22
Tmaň - pořad o J. A. Komenském - říjen 2022

17. června

NPMK podpořilo festival Amosův Brandýs

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se ve dnech 3. 6. až
5. 6. 2022 účastnilo festivalu Amosův Brandýs
v Brandýse nad Orlicí, kterému udělila záštitu ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková. Ta se rovněž postarala o hlavní referát, a to
o poselství Jana Amose Komenského před hlavním programem sobotního večera (4. 6.), scénickým oratoriem Labyrint.

NPMK poskytlo festivalu tři tematické výstavy: Komenský v komiksu, Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků a Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského nabídla v pátek 3. 6. pro první stupeň základních škol lektorovaný program s názvem Živé Orbis Pictus a pro druhý stupeň program Mapa J. A. Komenského.

V sobotu 4. 6. 2022 v dopoledních hodinách před školou probíhaly série drobných úkolů inspirovaných dílem Orbis Pictus, které bylo možné absolvovat v krátkém čase (15 – 20 minut). Od 10 hodin se uskutečnilo vyhlášení účastníků soutěže Komenský do tříd! z Pardubického kraje, kteří obdrželi dárkovou tašku s diplomem.

Tiskovou zprávu o celé akci naleznete ZDE.

Web: amosuvbrandys.cz

17. Června

Výstava Cesta světla očima dětí v Přerově

Výstava Cesta světla očima dětí bude ještě do konce května k vidění v Přerově. Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ B. Kozánka v Přerově jsou inspirovány dílem Jana Amose Komenského Via lucis, konkrétně pasáží, v níž popisuje stupně šíření moudrosti mezi lidmi. Vznikly pod vedením učitelů MgA. Anny Sypěnové, Mgr. Světlany Lašákové a Radovana Pořízky. Výtvarný obor přerovské základní umělecké školy se zabýval Komenského dílem více jak půl roku a vznikla velice zajímavá díla. Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde, na reportáž o výstavě se můžete podívat zde.

12.května

Reportáž v Regionech ČT24 – výročí J. A. Komenského

K příležitosti výročí 430 let od narození J. A. Komenského vznikla reportáž, ve které promluvila ředitelka M. Pánková a kde byl také použit podcast „S Komenským u mikrofonu“ – Fiktivní rozhovor s J. A. Komenským.

4.dubna

Slavnostní bohoslužbou v Příbrami si připomněli velkého učitele i výročí čestného občana

V Příbrami na Březových Horách si v kostele Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v neděli 27. března připomněli 430. výročí narození J. A. Komenského a též 110. výročí čestného občana města Příbram, faráře Františka Božovského. Ten byl také velkým ctitelem Komenského, který v Příbrami sloužil jako farář přes 50 let ze své celkem více než 70ti leté duchovní služby.
Více informací k nalezení ZDE.

„Jarní zastávky s Komenským“ v Přerově

V Přerově se do slavnostního hávu k 430. výročí narození Jana Amose Komenského odělo 13 vybraných zastávek MHD. Společným tématem je osobnost Učitele národů a jeho slavná učebnice Orbis pictus. Výzdobu pro zastávky vytvořili žáci a studenti místních škol: ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Želátovská, ZŠ Za mlýnem, ZŠ J. A. Komenského v Přerově – Předmostí, ZUŠ Bedřicha Kozánka, Gymnázium Jakuba Škody, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola. Do akce se zapojilo i Středisko volného času ATLAS a BIOS, Městská knihovna a spolek NE, JDE TO Přerov. Šanci ale dostali i ostatní zájemci. V průběhu jarních prázdnin proběhla v Muzeu Komenského v Přerově výtvarná dílna, kde se vznikla řada nádherných prací na téma čtyři živly pro výzdobu poslední ze zastávek. Až do 22. dubna 2022 potkáte připomínku na Komenského, který v Přerově prožil 7 let, přímo v ulicích a jen těžko se dá minout. Na každé zastávce je stručné připomenutím jeho pobytu ve městě Přerov a mapka s rozmístěním vyzdobených zastávek MHD.

30. Března

Komňa Komenskému 25. a 26. 3. 2022

Poctu Komenskému vyjádřili svým dvoudenním programem občané Komně. Spolek k uctění památky Jana Amose Komenského v Komni, Obecní úřad i ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Komni zaštítily tuto vzpomínku 430. výročí narození svého významného rodáka. Tak jako před 30 lety, kdy byl v obci přivítán prezident ČR Václav Havel i paní Gerta Figullusová Kalliková (10. generace Komenského), zahajovala slavnost DH Komňané. Představitelé obce položili kytici k jeho pomníku, který si občané nechali sami zhotovit v roce 1950 za finanční podpory rodáků z Ameriky a byl pokračováním dřevěné sochy, na kterou byli pyšni již v 18. století.

29. března
Výstava „Umění koláže“

Výstava „Umění koláže“

Termín: 1.3.2022 – 9.4.2022
Místo konání: Olomouc – Galerie Mona Lisa
Více informací ZDE.

22. března
Výstava Labyrint světa v Bratislavě

Výstava Labyrint světa v Bratislavě

Dne 28. 3. 2022 se konala vernisáž výstavy Labyrint světa v Univerzitní knihovně v Bratislavě. Více informací na tomto plakátě.

22. března

Akce k výročí 430 let narození J. A. Komenského na Liberecku

Dne 5. dubna 2022 od 19 hod v kostele sv. Antonína Velikého bylo připomenuto 430 let od narození učitele národů. Části Labyrintu světa a ráje srdce přednesl sólista Národního divadla Luděk Vele, hudbou celý pořad propojil třígenerační sbor složený z žáků ZŠ Světlá pod Ještědem, Bohemia Chóru Fakulty pedagogické a sboru Aura Rosa Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci. Stejný pořad se konal o tři dny dříve dne 2. dubna 2022 v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále.

18.března
Akce Základní školy J. A. Komenského Nivnice

Akce Základní školy J. A. Komenského Nivnice

19. 3. 2022 – Vivat Comenius – Štěpán Rak, Kostel sv. Andělů strážných v Nivnici, od 17 hod
20. 3. 2022 – Cesta za J. A. Komenským – beseda, od 14 hod, účast ministra Petra Gazdíka
Program: divadelní vstup „Komenský by se divil“, rozhovor s Komenským, vystoupení žáků školy - tanec, píseň, hra na kytaru, pěvecký sbor, kvíz, nová píseň věnována J. A. Komenskému; výstava žákovských prací a promítání videosnímků „Ze života školy“, volný program v rámci žákovského jarmarku.

17. března
Premiéra filmu o A. Strejčkovi

Premiéra filmu o A. Strejčkovi

V sobotu 26. 3. 2022 k příležitosti 430 let narození J. A. Komenského byla v Šarlotě Resort Prosečnice uvedena premiéra dokumentárního filmu Ivany Křenové o cestách Alfreda Strejčka a Štěpána Raka s koncertem Vivat Comenius po světě. V úvodu promluvila ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková. Více informací ZDE.

15. března

Komenský v komiksu v České škole Düsseldorf!

Výstavu KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“ poskytujeme v rámci zápůjček do celé České republiky i světa. Momentálně od 5. března 2022 bude k dispozici v České škole v Düsseldorfu.

Fotky naleznete v galerii

2. března 2022
„Komenský - posel porozumění“

„Komenský - posel porozumění“

Církev československá husitská vás srdečně pozvala k duchovně kulturnímu setkání při příležitosti 430. výročí narození Jana Amose Komenského. Akce se konala v rámci projektu Odkaz české reformace a byla podpořena Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Termín: 31. 3. 2022 (10:00-17:00)

Místo: Komenského sál ve sboru Církve československé husitské v Praze 6 – Dejvicích

Přihlášky zasílejte do 20. 3. 2022 na adresu: prihlasky@ccsh.cz, více informací na oldrich.novacek@ccsh.cz

Program naleznete zde

11. února 2022

Komenský znovu v Přerově

Muzeum Komenského v Přerově připravuje několik akcí v rámci projektu Komenský znovu v Přerově k 430. výročí narození J. A. Komenského ke dni 28. 3. 2022.
Přehled akcí naleznete zde

11. února 2022
Nová stálá expozice v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Nová stálá expozice v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Dne 28. 3. 2022 v rámci 430. výročí narození J. A. Komenského se v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě uskutečnilo slavnostní otevření nové stálé expozice Na jevišti světa. Jan Amos Komenský a jeho doba, která představuje úskalí i možnosti, myšlení a konflikty raného novověku, tedy doby Komenského.

20. ledna 2022
„Komenský - posel porozumění“ – duchovně kulturní setkání

„Komenský - posel porozumění“ – duchovně kulturní setkání

Dne 31. 3. 2022 k 430. výročí narození J. A. Komenského mělo toto setkání tři části: historickou, teologickou a praktickou a bylo proloženo písněmi z Amsterdamského kancionálu a přednesem textů z Komenského díla. V rámci setkání vystoupili se svými příspěvky teologové, historikové, pedagogové a umělci včetně ředitelky NPMK PhDr. Markéty Pánkové s přednáškou Jan Amos Komenský ve výtvarném umění.

20. ledna 2022

Scénické oratorium Jarmily Bekové - Představení Labyrint

Představení Labyrint bylo inspirováno dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského. Scénické oratorium Jarmily Bekové v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického orchestru Camerata Moravia a pěveckého sboru Chermon pod taktovkou Joela Hána vás proveddlo labyrintem hudebních stylů a žánrů.

12. října 2021

Nová publikace je příspěvkem přerovského muzea k výročí J. A. Komenského

Přerovské muzeum během mnohaleté akviziční činnosti vybudovalo rozsáhlou a pestrou sbírku dokumentů s motivem Komenského z různých sběratelských oborů. Nyní tuto unikátní kolekci představuje veřejnosti prostřednictvím nového katalogu Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky).Více se dozvíte na této stránce

20. zaří 2021
Nová stálá expozice v Naardenu SVĚT KOMENSKÉHO

Nová stálá expozice v Naardenu SVĚT KOMENSKÉHO

Dne 3.9.2021 byla slavnostně otevřena nová stálá expozice v Muzeu Komenského v Naardenu s názvem „SVĚT KOMENSKÉHO“
Fotky zde
Bližší informace zde

24.srpna 2021
Mezinárodní konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Mezinárodní konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Ve dnech 1.-4. 9. 2021 proběhla konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius, kterou pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru.

Více informací naleznete na stránkách Filozofického ústavu Akademie věd, v.v.i.

Program konference naleznete zde

23. srpna 2021
Recenze prof. J. Kumpery na výstavy v Akademii věd a v Jízdárně Pražského hradu

Recenze prof. J. Kumpery na výstavy v Akademii věd a v Jízdárně Pražského hradu

Profesor Jan Kumpera napsal rozsáhlé recenze na výstavy v rámci Národních oslav J. A. Komenského, které jsou v koordinaci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Rozepsal se o výstavě v Akademii věd: J.A.K. Komenský v kulturách vzpomínání a také o výstavě v Jízdárně Pražského hradu: Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět.

9. června 2021

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice si připomínají výročí J. A. Komenského

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice vytvořila k výročí J. A. Komenského zajímavé počiny. Žáci 1. ročníku namalovali k textu o Komenském obrázky. Dohromady pak toto kreativní dílo bylo posláno do soutěže „O nejlepší pohádkovou knihu“, kterou vyhlásila iniciativa „Oživíme Česko“ ve spolupráci s Pojišťovnou VZP. Žáci 1.A se...

20. května 2021
Online beseda: Komenského dědictví

Online beseda: Komenského dědictví

Beseda u příležitosti výročí narození J. A. Komenského (28. března 1592) symbolicky uzavřela výstavu MZK "Komenský v obrazech".

Besedu, jež chtěla zodpovědět otázky jako "Co nám zbylo z Komenského", vedl nestor české historiografie prof. Vít Vlnas a zúčastnila se jí i ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánkováprof. Tomáš Knoz z Historického ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Záznam lze sledovat na této stránce:
https://www.facebook.com/mzk.cz/videos/352450462758441

29. března 2021

Příspěvek Stanislava Vaňka k výstavě Comenius 1592-1670 v Jízdárně Pražského hradu

Představujeme vám příspěvek o výstavě Comenius 1592-1670, kterou napsal recenzent publikací a výstav Stanislav Vaněk.

25. března 2021
Publikace „Putování labyrintem světa“

Publikace „Putování labyrintem světa“

Labyrint světa a ráj srdce je dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Nutno bohužel říci, že Komenský je neprávem opomíjený český génius. Snad všechny generace se o něm ve škole učily, ale jen málokdo od něj něco četl. Putování labyrintem světa od Michala Vaněčka volně vychází z Komenského díla jako z inspirace, na níž je vystavěn dobrodružný příběh pro děti a mládež. Na Zemi přilétá cestovatel z jiné planety s úkolem prozkoumat náš svět. Postupem času zjišťuje, že náš svět se od dob Komenského do současnosti vlastně vůbec nezměnil. Na rozdíl od původní předlohy se ale Poutník staví ke všemu zodpovědněji a začíná chápat, že to, co má v našem životě smysl, je práce na sama sobě, a práce pro druhé.

Příběh dokreslují nádherné ilustrace Lenky Kurovské.

Možné zakoupit na tomto odkazu.

15. ledna 2021
Markéta Pánková odpovídá na otázky v~Římských listech!

Markéta Pánková odpovídá na otázky v Římských listech!

V Římských listech vyšel rozhovor s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, PhDr. Markétou Pánkovou, o Národních oslavách výročí J. A. Komenského.

Celý článek si přečtěte na straně 4.

12. ledna 2021

Nový film o J. A. Komenském

Víte, že se manželům Hlavsovým podařilo dokončit hraný celovečerní film o Komenském pod názvem Jako letní sníh? Film se promítal v pondělí 4. 1. 2021 na ČT2 ve 20 hodin.

Více informací ZDE

30. prosince 2020

Maratonu čtení Komenského se účastnila i Mgr. Martina Halířová Ph.D.

I Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se účastnilo speciální akce organizovanou filosofickým ústavem Akademie věd ČR, jež byla zasvěcena četbě Komenského díla. I kvůli situaci ohledně šíření koronaviru se dne 15. 11. 2020 celý svět spojil „online“, aby na sebe postupně navazovalo patnáctiminutové čtení napříč kontinenty celých 24 hodin. Četla Mgr. Martina Halířová Ph.D. NPMK, která si vybrala Informatorium školy mateřské, příručku k výchově dětí před školou.

Více informací ZDE.

19. listopadu 2020
Vivat Comenius – Alfred Strejček a~Štěpán Rak

Vivat Comenius – Alfred Strejček a Štěpán Rak

Vivat Comenius je literárně-hudební projekt Alfreda Strejčka a Štěpána Raka sestavený z textů Jana Amose Komenského. Koncert pro lidský hlas, kytaru a orffovský instrumentář Vivat Comenius proslavil oba umělce po celém světě. Je sestavený z textů stěžejního Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských.

V Národním pedagogickém muzeu se tento pořad z cyklu „Návraty ke kořenům vzdělanosti“ naposledy uskutečnil 5. října roku 2017.

Nyní máte možnost k výročí 350 let od úmrtí Komenského zhlédnout dokument Vivat Comenius z cyklu Cesty víry.

ZDE.

19. listopadu 2020
Sdružení evangelikálních teologů J. A. Komenský – biskup, teolog a~kazatel: jeho odkaz pro 21. století

Sdružení evangelikálních teologů J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století

Odložené 31. Teologické fórum se uskutečnilo online pod záštitou Komenského institutu dne 23. 11. 2020. Vystoupí ThDr. Pavel Černý, Th.D., doc. Jan Hábl, Ph.D., prof. Pavel Hošek, Ph.D. a doc. Tabita Landová, Ph.D.

19. listopadu 2020
Úvaha prof. Jana Kumpery v~Unitaria 2020/X.

Úvaha prof. Jana Kumpery v Unitaria 2020/X.

Prof. Phdr. Jan Kumpera, CSc., vysokoškolský učitel, spisovatel a historik napsal k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského úvahu o pedagogickém odkazu této výjimečné osobnosti. Jedná se o článek z revue Unitaria 2020/X.

K přečtení ZDE.

19. listopadu 2020
Pořady k~15. listopadu 2020 – 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského

Pořady k 15. listopadu 2020 – 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského

Česká televize připravila cyklus pořadů věnujících se 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Všechny pořady naleznete na www.ceskatelevize.cz/.../jan-amos-komensky-350-let včetně publicistického „Historie.cs“ s moderátorkou, historičkou Marií Koldinskou, která si pozvala ředitelku NPMK, PhDr. Markétu Pánkovou a historika prof. Tomáše Knoze.

Dne 14. 11. byl v Českém rozhlasu Dvojka odvysílán v rámci pořadu „Po Česku“ rozhovor Václava Žmolíka s Markétou Pánkovou na téma „Po stopách Komenského, návštěva míst, spojených s jeho životem“.

11. listopadu 2020

Městys Suchdol nad Odrou Vás zve na několik událostí

Suchdol nad Odrou je jedno z míst v Evropě, kde se odkaz Komenského zachoval nejvýrazněji, a to především skrze Komenského duchovní potomky Moravské bratry. Suchdol nad Odrou se díky tomuto faktu může považovat za kolébku obnovené Jednoty bratrské, kde dědictví Komenského je nejživější.

25. září 2020
Poutník, jenž se vrací

Poutník, jenž se vrací

Výstavu trvající od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020 pořádala Státní galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Uměleckou besedou při příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Základním motivem výstavy byla stejnojmenná básnická knížka Jozefa Tkadlece (Samuela Vernera) z roku 1942. Více informací k nalezení na galerie-ltm.cz/2020/09/13/poutnik-jenz-se-vraci/.

25. září 2020
Výstava Komenský v~obrazech v~Moravské zemské knihovně

Výstava Komenský v obrazech v Moravské zemské knihovně

Výstava Komenský v obrazech v Moravské zemské knihovně představí od 29. 9. 2020 do 30. 11. 2020 Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Seznámíte se se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus, která byla nejen jazykovou příručkou, ale přinášela systematické poznání jednotlivých aspektů světa a života v něm. Druhý oddíl je věnovaný mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Národní obrození 19. století vdechlo Komenskému bez nadsázky druhý život. Jeho obraz tak nejen v přeneseném slova smyslu figuruje v obecném povědomí dodnes. Jak byl Komenský zobrazován a jaké významy tyto jeho podoby nesou, se dozvíte ve třetí části výstavy.

Vernisáž výstavy proběhla 29. září v 17 hodin v Konferenčním sále Moravské zemské knihovny.

10. září 2020
The Comenius Academic Club – diskuse

The Comenius Academic Club – diskuse

"Dne 23. října 2020 se od 13 hodin se měla uskutečnit diskuse uznávaných osobností v Národním pedagogickém muzeu. Promluvit měli Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. o výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, Prof. Karel Raška, M.D., Ph.D. o pandemii nemoci Covid-19 a Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. o zhodnocení a financování vědy v České republice."

Akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. Dne 27. 10. 2020 se v Národním pedagogickém muzeu alespoň natáčela dokumentární přednáška s prof. Jaroslavem Pánkem na téma „Bílá hora a doba J. A. Komenského“, která slouží i distanční výuce.

3. záři 2020
Národní pedagogická univerzita (Kolumbie)

Národní pedagogická univerzita (Kolumbie)

I Kolumbie, konkrétně Národní pedagogická univerzita v Bogotě, si připomíná Národní oslavy výročí J. A. Komenského.

3. září 2020

K poctě Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce

Komponovaný pořad spojující část díla a se sborovými skladbami se měl uskutečnit v říjnu 2020 v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Kvůli šíření pandemie koronaviru je koncert přeložen na dobu zatím neurčitou.

21. srpna 2020

Varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce"

Dne 13. 7. 2020 se pod záštitou spolku Musica loci konal v bazilice sv. Václava varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce". Tato kulturní událost si připomínala výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského.

14. července 2020

Jan Amos Komenský podle Alfreda Strejčka

Odvysíláno v rámci pořadu Úžasné životy na Českém rozhlase 2, dne 29.3.2020. Audio si lze poslechnout na webu Českého rozhlasu 2

30. března 2020

Animované dokumenty o životě a díle Jana Amose Komenského

Životní příběh a nejznámější dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce našly své ztvárnění rovněž v moderních animovaných dokumentech.

30. března 2020

Zrušení vzpomínkového dne na Jana Amose Komenského

Nadace Comenius Museum v Naardenu oznamuje, že vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením koronaviru se ruší Comenius Commemoration Day, který se měl konat dne 28. března 2020. O dalších aktivitách v rámci Roku Komenského 2020 bude informovat, jakmile bude možné je uskutečnit.

Více informací na webu Ministerstva kultury

16. března 2020

UČ SE MOUDRÝM BÝTI! TENTOKRÁT V PEDAGOGICKÉ KNIHOVNĚ J. A. KOMENSKÉHO…

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zpřístupnila ve dnech 11. března – 30. června 2020 ve svých prostorách pokračování úspěšné výstavy „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků II.“

10. března 2020

Slavnostní otevření nové stálé expozice Mundus Comenii – Svět Komenského v Naardenu

Dne 28. března 2020, tedy v den, kdy si připomínáme výročí narození učence Jana Amose Komenského, se v Muzeu Komenského v Naardenu měla slavnostně otevřit nová stálá expozice Mundus Comenii – Svět Komenského.

Odloženo z důvodu pandemie koronaviru!

10. března 2020

Konference učitelů waldorfských škol

Ve Waldorfské škole Příbram proběhla celostátní konference učitelů waldorfských škol v ČR. Téma setkání - Lidská důstojnost. Na programu jsou dvě akce, jimiž bude připomenut odkaz Komenského.

5. března 2020

Konference I poražení mají někdy pravdu

V červnu roku 2020 se měla v Praze uskutečnit mezinárodní konference za organizace Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku a jejímž předsedou je Prof. Karel Raska, Jr., M.D., Ph.D. Akce se měla věnovat 400. výročí Bílé hory, období, se kterým byl Komenský úzce spjat. Konference byla z důvodu šíření nemoci Covid-19 zrušena.

17. ledna 2020

350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského je výročím UNESCO

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO zařadila na 40. zasedání své Generální konference 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1592–1670) do seznamu výročí, kterým tato organizace poskytne svou záštitu v letech 2020–2021.

12. prosince 2019

Mezinárodní komeniologické konference - Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní konference přivítá odborníky a vědecké pracovníky z České republiky a zahraničí. Referáty se soustředí na fenomén pansofie podle interpretace J. A. Komenského, jeho předchůdců i následovníků. Téma nabízí prostor pro příspěvky z různých oblastí vědění, které budou následně publikovány v kolektivní monografii.

Konference byla z původně avizovaného listopadu 2020 přesunuta na březen 2021 z důvodu pandemie koronaviru.

11. prosince 2019

Zahájení národních oslav J. A. Komenského (2020 – 2022)

Národní oslavy Jana Amose Komenského slavnostně zahajujeme v Pantheonu Historické budovy Národního muzea. Od 16:00 se koná tisková konference. V průběhu následujících tří let se bude konat série akcí, mnohé z nich budou mezinárodní. Oslavám bude věnována pozornost až do konce roku 2022.

2. září 2019
Mezinárodní komeniologická konference – Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní komeniologická konference – Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní komeniologická konference je zároveň i XXXII. Mezinárodním komeniologickým kolokviem, která jsou pořádána Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě již od roku 1971. Přípravy konference probíhají v kooperaci s Muzeem Komenského v Naardenu, Akademií věd České republiky, Deutsche Comenius Gesellschaft, Comenius Forschungsstelle, Univerzitou v Amsterodamu a Embassy of the Free Mind v Amsterodamu.

Téma konference, tedy koncept pansofie, lze pojmout nejenom jako spojení s univerzální moudrostí a všeobecnou nápravou věcí lidských tak, jak to učinil Komenský, ale v širším kontextu ji lze vztáhnout k dalším filosofickým či intelektuálním systémům. Účastnit se budou odborníci z Evropy i z jiných kontinentů. Ve dvou paralelních sekcích referátů se představí ve dnech 18.–20. listopadu 2021.

Pro zájemce je na každý den připraven doprovodný program. Ve čtvrtek 18. listopadu se mohou zúčastnit prohlídky nové stálé expozice Mundus Comenii, která byla slavnostně otevřena 3. 9. 2021. V páteční odpoledne budou účastníci přivítání v Embassy of the Free Mind v Amsterodamu sídlící v domě, kde jistý čas přebýval i Jan Amos Komenský. Po závěrečných referátech pořádá Muzeum Komenského v Naardenu oficiální předání Ceny Komenského, letos ji obdrží profesor Tomáš Halík.

Aktuální informace, včetně programu, se objeví na tomto webu.

18.–20. listopadu 2021