Aktuálně

Scénické oratorium Jarmily Bekové - Představení Labyrint

Představení Labyrint je inspirováno dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského. Scénické oratorium Jarmily Bekové v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického orchestru Camerata Moravia a pěveckého sboru Chermon pod taktovkou Joela Hána vás provede labyrintem hudebních stylů a žánrů.

12. října 2021

Nová publikace je příspěvkem přerovského muzea k výročí J. A. Komenského

Přerovské muzeum během mnohaleté akviziční činnosti vybudovalo rozsáhlou a pestrou sbírku dokumentů s motivem Komenského z různých sběratelských oborů. Nyní tuto unikátní kolekci představuje veřejnosti prostřednictvím nového katalogu Komenský ve sběratelství: katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky).Více se dozvíte na této stránce

20. zaří 2021
Nová stálá expozice v Naardenu SVĚT KOMENSKÉHO

Nová stálá expozice v Naardenu SVĚT KOMENSKÉHO

Dne 3.9.2021 byla slavnostně otevřena nová stálá expozice v Muzeu Komenského v Naardenu s názvem „SVĚT KOMENSKÉHO“
Fotky zde
Bližší informace zde

24.srpna 2021
Mezinárodní konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Mezinárodní konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Ve dnech 1.-4. 9. 2021 proběhla konference Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius, kterou pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Akademickém konferenčním centru.

Více informací naleznete na stránkách Filozofického ústavu Akademie věd, v.v.i.

Program konference naleznete zde

23. srpna 2021
Recenze prof. J. Kumpery na výstavy v Akademii věd a v Jízdárně Pražského hradu

Recenze prof. J. Kumpery na výstavy v Akademii věd a v Jízdárně Pražského hradu

Profesor Jan Kumpera napsal rozsáhlé recenze na výstavy v rámci Národních oslav J. A. Komenského, které jsou v koordinaci Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Rozepsal se o výstavě v Akademii věd: J.A.K. Komenský v kulturách vzpomínání a také o výstavě v Jízdárně Pražského hradu: Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět.

9. června 2021

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice si připomínají výročí J. A. Komenského

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice vytvořila k výročí J. A. Komenského zajímavé počiny. Žáci 1. ročníku namalovali k textu o Komenském obrázky. Dohromady pak toto kreativní dílo bylo posláno do soutěže „O nejlepší pohádkovou knihu“, kterou vyhlásila iniciativa „Oživíme Česko“ ve spolupráci s Pojišťovnou VZP. Žáci 1.A se...

20. května 2021
Online beseda: Komenského dědictví

Online beseda: Komenského dědictví

Beseda u příležitosti výročí narození J. A. Komenského (28. března 1592) symbolicky uzavřela výstavu MZK "Komenský v obrazech".

Besedu, jež chtěla zodpovědět otázky jako "Co nám zbylo z Komenského", vedl nestor české historiografie prof. Vít Vlnas a zúčastnila se jí i ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánkováprof. Tomáš Knoz z Historického ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Záznam lze sledovat na této stránce:
https://www.facebook.com/mzk.cz/videos/352450462758441

29. března 2021

Příspěvek Stanislava Vaňka k výstavě Comenius 1592-1670 v Jízdárně Pražského hradu

Představujeme vám příspěvek o výstavě Comenius 1592-1670, kterou napsal recenzent publikací a výstav Stanislav Vaněk.

25. března 2021
Publikace „Putování labyrintem světa“

Publikace „Putování labyrintem světa“

Labyrint světa a ráj srdce je dílo Komenského, patřící k jeho nejčtenějším a nejznámějším filozofickým pracím. Nutno bohužel říci, že Komenský je neprávem opomíjený český génius. Snad všechny generace se o něm ve škole učily, ale jen málokdo od něj něco četl. Putování labyrintem světa od Michala Vaněčka volně vychází z Komenského díla jako z inspirace, na níž je vystavěn dobrodružný příběh pro děti a mládež. Na Zemi přilétá cestovatel z jiné planety s úkolem prozkoumat náš svět. Postupem času zjišťuje, že náš svět se od dob Komenského do současnosti vlastně vůbec nezměnil. Na rozdíl od původní předlohy se ale Poutník staví ke všemu zodpovědněji a začíná chápat, že to, co má v našem životě smysl, je práce na sama sobě, a práce pro druhé.

Příběh dokreslují nádherné ilustrace Lenky Kurovské.

Možné zakoupit na tomto odkazu.

15. ledna 2021
Markéta Pánková odpovídá na otázky v~Římských listech!

Markéta Pánková odpovídá na otázky v Římských listech!

V Římských listech vyšel rozhovor s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, PhDr. Markétou Pánkovou, o Národních oslavách výročí J. A. Komenského.

Celý článek si přečtěte na straně 4.

12. ledna 2021

Nový film o J. A. Komenském

Víte, že se manželům Hlavsovým podařilo dokončit hraný celovečerní film o Komenském pod názvem Jako letní sníh? Film se promítal v pondělí 4. 1. 2021 na ČT2 ve 20 hodin.

Více informací ZDE

30. prosince 2020

Maratonu čtení Komenského se účastnila i Mgr. Martina Halířová Ph.D.

I Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) se účastnilo speciální akce organizovanou filosofickým ústavem Akademie věd ČR, jež byla zasvěcena četbě Komenského díla. I kvůli situaci ohledně šíření koronaviru se dne 15. 11. 2020 celý svět spojil „online“, aby na sebe postupně navazovalo patnáctiminutové čtení napříč kontinenty celých 24 hodin. Četla Mgr. Martina Halířová Ph.D. NPMK, která si vybrala Informatorium školy mateřské, příručku k výchově dětí před školou.

Více informací ZDE.

19. listopadu 2020
Vivat Comenius – Alfred Strejček a~Štěpán Rak

Vivat Comenius – Alfred Strejček a Štěpán Rak

Vivat Comenius je literárně-hudební projekt Alfreda Strejčka a Štěpána Raka sestavený z textů Jana Amose Komenského. Koncert pro lidský hlas, kytaru a orffovský instrumentář Vivat Comenius proslavil oba umělce po celém světě. Je sestavený z textů stěžejního Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských.

V Národním pedagogickém muzeu se tento pořad z cyklu „Návraty ke kořenům vzdělanosti“ naposledy uskutečnil 5. října roku 2017.

Nyní máte možnost k výročí 350 let od úmrtí Komenského zhlédnout dokument Vivat Comenius z cyklu Cesty víry.

ZDE.

19. listopadu 2020
Sdružení evangelikálních teologů J. A. Komenský – biskup, teolog a~kazatel: jeho odkaz pro 21. století

Sdružení evangelikálních teologů J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století

Odložené 31. Teologické fórum se uskutečnilo online pod záštitou Komenského institutu dne 23. 11. 2020. Vystoupí ThDr. Pavel Černý, Th.D., doc. Jan Hábl, Ph.D., prof. Pavel Hošek, Ph.D. a doc. Tabita Landová, Ph.D.

19. listopadu 2020
Úvaha prof. Jana Kumpery v~Unitaria 2020/X.

Úvaha prof. Jana Kumpery v Unitaria 2020/X.

Prof. Phdr. Jan Kumpera, CSc., vysokoškolský učitel, spisovatel a historik napsal k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského úvahu o pedagogickém odkazu této výjimečné osobnosti. Jedná se o článek z revue Unitaria 2020/X.

K přečtení ZDE.

19. listopadu 2020
Pořady k~15. listopadu 2020 – 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského

Pořady k 15. listopadu 2020 – 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského

Česká televize připravila cyklus pořadů věnujících se 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Všechny pořady naleznete na www.ceskatelevize.cz/.../jan-amos-komensky-350-let včetně publicistického „Historie.cs“ s moderátorkou, historičkou Marií Koldinskou, která si pozvala ředitelku NPMK, PhDr. Markétu Pánkovou a historika prof. Tomáše Knoze.

Dne 14. 11. byl v Českém rozhlasu Dvojka odvysílán v rámci pořadu „Po Česku“ rozhovor Václava Žmolíka s Markétou Pánkovou na téma „Po stopách Komenského, návštěva míst, spojených s jeho životem“.

11. listopadu 2020

Městys Suchdol nad Odrou Vás zve na několik událostí

Suchdol nad Odrou je jedno z míst v Evropě, kde se odkaz Komenského zachoval nejvýrazněji, a to především skrze Komenského duchovní potomky Moravské bratry. Suchdol nad Odrou se díky tomuto faktu může považovat za kolébku obnovené Jednoty bratrské, kde dědictví Komenského je nejživější.

25. září 2020
Poutník, jenž se vrací

Poutník, jenž se vrací

Výstavu trvající od 15. 9. 2020 do 31. 10. 2020 pořádala Státní galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve spolupráci s Uměleckou besedou při příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Základním motivem výstavy byla stejnojmenná básnická knížka Jozefa Tkadlece (Samuela Vernera) z roku 1942. Více informací k nalezení na galerie-ltm.cz/2020/09/13/poutnik-jenz-se-vraci/.

25. září 2020
Výstava Komenský v~obrazech v~Moravské zemské knihovně

Výstava Komenský v obrazech v Moravské zemské knihovně

Výstava Komenský v obrazech v Moravské zemské knihovně představí od 29. 9. 2020 do 30. 11. 2020 Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Seznámíte se se stěžejní obrazovou učebnicí Orbis pictus, která byla nejen jazykovou příručkou, ale přinášela systematické poznání jednotlivých aspektů světa a života v něm. Druhý oddíl je věnovaný mapě Moravy, jejímž prostřednictvím Komenský ovlivnil kartografický jazyk používaný dodnes. Národní obrození 19. století vdechlo Komenskému bez nadsázky druhý život. Jeho obraz tak nejen v přeneseném slova smyslu figuruje v obecném povědomí dodnes. Jak byl Komenský zobrazován a jaké významy tyto jeho podoby nesou, se dozvíte ve třetí části výstavy.

Vernisáž výstavy proběhla 29. září v 17 hodin v Konferenčním sále Moravské zemské knihovny.

10. září 2020
The Comenius Academic Club – diskuse

The Comenius Academic Club – diskuse

"Dne 23. října 2020 se od 13 hodin se měla uskutečnit diskuse uznávaných osobností v Národním pedagogickém muzeu. Promluvit měli Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. o výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, Prof. Karel Raška, M.D., Ph.D. o pandemii nemoci Covid-19 a Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. o zhodnocení a financování vědy v České republice."

Akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. Dne 27. 10. 2020 se v Národním pedagogickém muzeu alespoň natáčela dokumentární přednáška s prof. Jaroslavem Pánkem na téma „Bílá hora a doba J. A. Komenského“, která slouží i distanční výuce.

3. záři 2020
Národní pedagogická univerzita (Kolumbie)

Národní pedagogická univerzita (Kolumbie)

I Kolumbie, konkrétně Národní pedagogická univerzita v Bogotě, si připomíná Národní oslavy výročí J. A. Komenského.

3. září 2020

K poctě Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce

Komponovaný pořad spojující část díla a se sborovými skladbami se měl uskutečnit v říjnu 2020 v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Kvůli šíření pandemie koronaviru je koncert přeložen na dobu zatím neurčitou.

21. srpna 2020

Varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce"

Dne 13. 7. 2020 se pod záštitou spolku Musica loci konal v bazilice sv. Václava varhanní koncert "Labyrint světa a ráj srdce". Tato kulturní událost si připomínala výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského.

14. července 2020

Jan Amos Komenský podle Alfreda Strejčka

Odvysíláno v rámci pořadu Úžasné životy na Českém rozhlase 2, dne 29.3.2020. Audio si lze poslechnout na webu Českého rozhlasu 2

30. března 2020

Animované dokumenty o životě a díle Jana Amose Komenského

Životní příběh a nejznámější dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce našly své ztvárnění rovněž v moderních animovaných dokumentech.

30. března 2020

Zrušení vzpomínkového dne na Jana Amose Komenského

Nadace Comenius Museum v Naardenu oznamuje, že vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením koronaviru se ruší Comenius Commemoration Day, který se měl konat dne 28. března 2020. O dalších aktivitách v rámci Roku Komenského 2020 bude informovat, jakmile bude možné je uskutečnit.

Více informací na webu Ministerstva kultury

16. března 2020

UČ SE MOUDRÝM BÝTI! TENTOKRÁT V PEDAGOGICKÉ KNIHOVNĚ J. A. KOMENSKÉHO…

Pedagogická knihovna J. A. Komenského zpřístupnila ve dnech 11. března – 30. června 2020 ve svých prostorách pokračování úspěšné výstavy „Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků II.“

10. března 2020

Slavnostní otevření nové stálé expozice Mundus Comenii – Svět Komenského v Naardenu

Dne 28. března 2020, tedy v den, kdy si připomínáme výročí narození učence Jana Amose Komenského, se v Muzeu Komenského v Naardenu měla slavnostně otevřit nová stálá expozice Mundus Comenii – Svět Komenského.

Odloženo z důvodu pandemie koronaviru!

10. března 2020

Konference učitelů waldorfských škol

Ve Waldorfské škole Příbram proběhla celostátní konference učitelů waldorfských škol v ČR. Téma setkání - Lidská důstojnost. Na programu jsou dvě akce, jimiž bude připomenut odkaz Komenského.

5. března 2020

Konference I poražení mají někdy pravdu

V červnu roku 2020 se měla v Praze uskutečnit mezinárodní konference za organizace Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku a jejímž předsedou je Prof. Karel Raska, Jr., M.D., Ph.D. Akce se měla věnovat 400. výročí Bílé hory, období, se kterým byl Komenský úzce spjat. Konference byla z důvodu šíření nemoci Covid-19 zrušena.

17. ledna 2020

350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského je výročím UNESCO

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO zařadila na 40. zasedání své Generální konference 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (1592–1670) do seznamu výročí, kterým tato organizace poskytne svou záštitu v letech 2020–2021.

12. prosince 2019

Mezinárodní komeniologické konference - Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní konference přivítá odborníky a vědecké pracovníky z České republiky a zahraničí. Referáty se soustředí na fenomén pansofie podle interpretace J. A. Komenského, jeho předchůdců i následovníků. Téma nabízí prostor pro příspěvky z různých oblastí vědění, které budou následně publikovány v kolektivní monografii.

Konference byla z původně avizovaného listopadu 2020 přesunuta na březen 2021 z důvodu pandemie koronaviru.

11. prosince 2019

Zahájení národních oslav J. A. Komenského (2020 – 2022)

Národní oslavy Jana Amose Komenského slavnostně zahajujeme v Pantheonu Historické budovy Národního muzea. Od 16:00 se koná tisková konference. V průběhu následujících tří let se bude konat série akcí, mnohé z nich budou mezinárodní. Oslavám bude věnována pozornost až do konce roku 2022.

2. září 2019
Mezinárodní komeniologická konference – Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní komeniologická konference – Comenius and Pansophia: Search for System, Method and Harmony of All Things

Mezinárodní komeniologická konference je zároveň i XXXII. Mezinárodním komeniologickým kolokviem, která jsou pořádána Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě již od roku 1971. Přípravy konference probíhají v kooperaci s Muzeem Komenského v Naardenu, Akademií věd České republiky, Deutsche Comenius Gesellschaft, Comenius Forschungsstelle, Univerzitou v Amsterodamu a Embassy of the Free Mind v Amsterodamu.

Téma konference, tedy koncept pansofie, lze pojmout nejenom jako spojení s univerzální moudrostí a všeobecnou nápravou věcí lidských tak, jak to učinil Komenský, ale v širším kontextu ji lze vztáhnout k dalším filosofickým či intelektuálním systémům. Účastnit se budou odborníci z Evropy i z jiných kontinentů. Ve dvou paralelních sekcích referátů se představí ve dnech 18.–20. listopadu 2021.

Pro zájemce je na každý den připraven doprovodný program. Ve čtvrtek 18. listopadu se mohou zúčastnit prohlídky nové stálé expozice Mundus Comenii, která byla slavnostně otevřena 3. 9. 2021. V páteční odpoledne budou účastníci přivítání v Embassy of the Free Mind v Amsterodamu sídlící v domě, kde jistý čas přebýval i Jan Amos Komenský. Po závěrečných referátech pořádá Muzeum Komenského v Naardenu oficiální předání Ceny Komenského, letos ji obdrží profesor Tomáš Halík.

Aktuální informace, včetně programu, se objeví na tomto webu.

18.–20. listopadu 2021