Program národních oslav

Mezinárodní komeniologická konference

Mezinárodní komeniologická konference je zároveň i XXXII. Mezinárodním komeniologickým kolokviem, která jsou pořádána Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě již od roku 1971. Přípravy konference probíhají v kooperaci s Muzeem Komenského v Naardenu, Akademií věd České republiky, Deutsche Comenius Gesellschaft, Comenius Forschungsstelle, Univerzitou v Amsterodamu a Embassy of the Free Mind v Amsterodamu.

Téma konference, tedy koncept pansofie, lze pojmout nejenom jako spojení s univerzální moudrostí a všeobecnou nápravou věcí lidských tak, jak to učinil Komenský, ale v širším kontextu ji lze vztáhnout k dalším filosofickým či intelektuálním systémům. Účastnit se budou odborníci z Evropy i z jiných kontinentů. Ve dvou paralelních sekcích referátů se představí ve dnech 18.–20. listopadu 2021.

Pro zájemce je na každý den připraven doprovodný program. Ve čtvrtek 18. listopadu se mohou zúčastnit prohlídky nové stálé expozice Mundus Comenii, která byla slavnostně otevřena 3. 9. 2021. V páteční odpoledne budou účastníci přivítání v Embassy of the Free Mind v Amsterodamu sídlící v domě, kde jistý čas přebýval i Jan Amos Komenský. Po závěrečných referátech pořádá Muzeum Komenského v Naardenu oficiální předání Ceny Komenského, letos ji obdrží profesor Tomáš Halík.

Aktuální informace, včetně programu, se objeví na tomto webu.

18.–20. listopadu 2021